Over 40 millioner mennesker lever i dag under slaverilignende forhold og utsettes for blant annet tvangsarbeid og menneskehandel, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Sted: strømming på Facebook
Tid: torsdag 19. november, kl 19 - 20:30

Lenke: Webinaret strømmes på Internasjonalt Seminar sin facebookside

Les mer her.

 

 

Vil du jobbe med integrering i Tromsø?

Hos oss kan du hjelpe andre med å lære norsk, jobbe med informasjonsarbeid, gi støtte til jobbsøking, lage sosiale aktiviteter/arrangementer og mye mer! Kan du flere språk er det en fordel! Vi holder kurs for frivillige høsten 2020.

Som frivillig kan du tilføre ny kompetanse på din CV og bruke oss som referanse når du søker jobb.  

Har du lyst å være frivillig hos Caritas Tromsø? Ring oss, send en e-post eller meld deg via linken.