Over 40 millioner mennesker lever i dag under slaverilignende forhold og utsettes for blant annet tvangsarbeid og menneskehandel, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Sted: strømming på Facebook
Tid: torsdag 19. november, kl 19 - 20:30

Lenke: Webinaret strømmes på Internasjonalt Seminar sin facebookside

Les mer her.