INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Ifølge vedtektenes § 3 har samtlige medlemmer av Vår Frue Kirke i Tromsø rettigheter som medlemmer i Caritas Tromsø og Svalbard. Samtlige medlemmer kan stille på årsmøte med tale-, forslag- og stemmerett (§4).

Derfor innkalles alle medlemmer i menigheten til årsmøte 2021. Dere kan sende inn saker til behandling. Frist til å sende inn saker er 31.august 2021

Dato: søndag 5.september 2020,

Tidspunktet: kl.13:00

Sted: Caritas lokaler, Skippergata 43, 9008 Tromsø

På grunn av gjeldende koronarestriksjoner kreves det forhåndspåmelding. Send sms til 93004684 eller e-post med fult navn, adresse og mobilnummer til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Påmeldingsfrist: 5.september kl.12:00

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Aktivitetsrapport 2020
  3. Årsregnskap 2020 og revidert budsjett 2021
  4. Innkommende saker
  5. Valg av arbeidsutvalget og valgkomite
  6. Eventuelt

Saksdokumenter deles på møtet.

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget

Caritas Tromsø og Svalbard