Caritas Tromsø og Svalbard er en frivillig og ideell organisasjon som samarbeider tett med den Katolske kirken, Caritas Norge og Caritas Internationalis. Caritas Tromsø & Svalbard er ellers en uavhengig organisasjon og hjelper alle i nød uavhengig av religiøs, tro/livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi jobber spesielt med informasjonsformidling og bistand til flyktninger, arbeidsinnvandrere, familiegjenforente, Au pair, osv.


Caritas Tromsø og Svalbard samarbeider med Caritas Norge om å gjennomføre integreringstiltak innen rammer av Nasjonalressursmiljø, et IMDI-støttet prosjektet. Det nye åpnet informasjonssenter i Tromsø sentrum tilbyr både informasjon til innvandrere samt andre mennesker i sårbare livssituasjoner om blant annet veiledning mot arbeidslivet, bekjempelse av menneskehandel, assistert retur, helse, osv.